Banner glavni

Zborovodkinja
Nana Weber

Sopran

Alt

Marina Pirnat

Aleksandra Dugič

Vera Brank

Irena Hribar

Meta Golob

Katja Tabernik

Stanka Kač

Jana Kokalj

Suzana Oginc

Justa Koželj

Helena Škrlep

Martina Saje

Olga Pavlin

Katja Tabernik

Germana Leben

Tenor

Bas

Tone Burgar

Janez Vrhovnik

Ivana Gerbec

Sašo KozlevčŤar

Janez MočŤan

Marjan Vrhovnik

Aljoša Podlesek

Franci Banko

Janez Prešeren