Banner glavni

Zbor je bil ustanovljen decembra leta 1972. Krstni nastop je imel na Prešernovi proslavi 8. februarja 1973, naslednjega pa že 27. aprila istega leta.

Na začetku je zbor štel 44 pevcev. Nastopali so na vseh kulturnih prireditvah v kraju in širši okolici. Njegova kvalitetna rast je bila pod vodstvom Tomaža Habeta iz dneva v dan bolj zaznavna in za svoje delo je prejemal vse več laskavih priznanj. Krog poslušalcev se je s tem širil. Velik vzpon je zbor dosegel s sodelovanjem Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik. Skupaj so organizirali in nastopali na številnih novoletnih koncertih. Z dobro organizacijo in strokovnim vodstvom je zbor postal najštevilčnejši v Sloveniji in se po kakovosti uvrščal med znane pevske zbore.

Zbor je v svojih 30 letih aktivno sodeloval na številnih proslavah, revijah, tekmovanjih in mednarodnih srečanjih ter je za svoje kvalitetne nastope prejel številna priznanja in pohvale. Doživljal je tudi nekaj malih kriznih obdobij, ki pa niso vplivala na njegovo delovanje in obstoj.

(iz govora Slavka Piška na slovesnosti ob 30-letnici delovanja zbora)

 

V nekdanji domžalski občini ni bilo ravno veliko zborov, ki bi jih skladatelj Matija Tomc z veseljem poslušal. Vaše koncerte pa je zelo rad obiskoval in vas je tudi večkrat pohvalil. Zato vaš zbor rad seže po njegovih zahtevnejših skladbah, saj se mu tako najlepše oddolži.

(iz govora Alojza Stražarja, predsednika ZKO Domžale, ob 25-letnici zbora)